Timof i cisi wspólnicy

Zbyt cool by dało się zapomnieć – Okładka