Timof i cisi wspólnicy

Za żelazną kurtyną – Okładka