Timof i cisi wspólnicy

Z biegiem sztuki – Okładka