Timof i cisi wspólnicy

Wróć do mnie, jeszcze raz – Okładka