Timof i cisi wspólnicy

Szósty rewolwer 6: Taniec duchów – Okładka