Timof i cisi wspólnicy

Szósty rewolwer 2: Rozdroża – Okładka