Timof i cisi wspólnicy

Szósty rewolwer 1: Zimne martwe palce – Okładka