Timof i cisi wspólnicy

Strefa Gazy. Przypisy – Okładka