Timof i cisi wspólnicy

Sceny z życia murarza – Okładka