Timof i cisi wspólnicy

Salazar. Teraz, i w godzinie jego śmierci – Okładka