Timof i cisi wspólnicy

Rewolucje 5: dwa dni/two days – Okładka