Timof i cisi wspólnicy

Rewolucje 10: Pełna automatyzacja – Okładka