Timof i cisi wspólnicy

Ralph Azham 10: Ogień, który dogasa – Okładka