Timof i cisi wspólnicy

Powieści graficzne. Leksykon – Okładka