Timof i cisi wspólnicy

Powieść graficzna. Wprowadzenie – Okładka