Timof i cisi wspólnicy

Polska Mistrzem Polski (Dzień darmowego komiksu) – Okładka