Timof i cisi wspólnicy

Piętno bohaterów – Okładka