Timof i cisi wspólnicy

Pamiętam, jak... – Okładka