Timof i cisi wspólnicy

Płaszcz i szpony. Integral II – Okładka