Timof i cisi wspólnicy

Płaszcz i szpony. Integral I – Okładka