Timof i cisi wspólnicy

Morfołaki. Stary Testament – Okładka