Timof i cisi wspólnicy

Morfołaki. Nowy Testament – Okładka