Timof i cisi wspólnicy

Mistrz i Magłorzata – Okładka