Timof i cisi wspólnicy

Michael Jordan - Nadchodzi byk – Okładka