Timof i cisi wspólnicy

MŻKN - Moje życie kiepsko narysowane – Okładka