Timof i cisi wspólnicy

Kwarantanna (Czary zjary 4) – Okładka