Timof i cisi wspólnicy

Kosmiczne rupiecie – Okładka