Timof i cisi wspólnicy

Komiks w szponach miernoty – Okładka