Timof i cisi wspólnicy

Iskry 2: Serce z kamienia – Okładka