Timof i cisi wspólnicy

Iskry 1: Ambicje – Okładka