Timof i cisi wspólnicy

Futura nostalgia – Część 3. – Okładka