Timof i cisi wspólnicy

Futura nostalgia – Część 2. – Okładka