Timof i cisi wspólnicy

Fado. Nocne historie – Okładka