Timof i cisi wspólnicy

Czary zjary. Drugi dil – Okładka