Timof i cisi wspólnicy

Centaurus 2: Obca ziemia – Okładka