Timof i cisi wspólnicy

Blankets (wyd. IV) – Okładka