Timof i cisi wspólnicy

Blankets (wyd. III) – Okładka