Timof i cisi wspólnicy

Bi Bułka i pierogi ruskie – Okładka