Timof i cisi wspólnicy

Benedykt Dampc. Prywatny detektyw – Okładka