Timof i cisi wspólnicy

Antologia umysłu – Okładka